Chú Thích

Trải nghiệm Nền tảng IoT của EoH cho Thành phố Thông minh – Thực hiện bởi Công ty TNHH EoH – An IoT Market Enabler.

Một thành phố thông minh tập trung cải thiện tính kết nối, bền vững và chất lượng sống nhờ vào các công nghệ, thông tin và truyền thông. “Thành phố thông minh là nơi thực hiện chiến lược phát triển dựa trên công nghệ và giải pháp thông minh bao gồm: Công dân thông minh, năng lượng thông minh, chăm sóc sức khỏe thông minh, tòa nhà thông minh, di động thông minh, cơ sở hạ tầng, công nghệ và điều hành thông minh của chính quyền và giáo dục thông minh”
Total
0
Shares
Trả lời

Đối với lần đầu bình luận bạn sẽ cần đợi được duyệt bình luận trước khi hiển thị.
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.